Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Verkeersveilige gemeente

Verkeersveilige gemeente
Afdeling

Wanneer iedereen zijn plaats kent als deelnemer aan het verkeer kan er werk gemaakt worden van verkeersveilige situaties.
Het mag gezegd worden dat de gemeente niet stil heeft gezeten op gebied van verkeersveiligheid. Vaak wordt hierbij de auto voorgesteld als de grote boosdoener. Voor het Vlaams Belang is het werken aan verkeersveiligheid een verhaal met verschillende lagen. Veel mensen hebben vaak een wagen nodig omdat zij niet voldoende kunnen rekenen op het openbaar vervoer om tijdig op hun werk te geraken. Het verkeersluw maken van de schoolomgeving is een mooie aanzet, maar ook hier moet aandacht zijn voor ouders die geen andere mogelijkheid hebben dan kinderen met de wagen af te zetten om nadien tijdig op het werk te raken. Het inrichten van kus en zwaai-zones afgeschermd van fiets- en wandelverkeer kan hier een oplossing bieden.

Het dorp van Wijnegem is dermate ingericht dat al het doorgaande verkeer rond Wijnegem kan gestuurd worden en we de straten kunnen inrichten voor bestemmingsverkeer.
Het Vlaams Belang pleit voor het maximaal inrichten van eenrichtingsstraten zodat elke deelnemer aan het verkeer weet van welke kant voertuigen kunnen komen. Het sluipverkeer kan hierdoor ook aangepakt worden.
Bij de herinrichting van de schoolomgeving werd een eerste aanzet gegeven, maar de rest van Wijnegem mag snel volgen.

Op het gebied van parkeerdruk kan de gemeente ook nog een tandje bijsteken. In de oude dorpskern is het als automobilist vaak heel moeilijk zoeken naar een parkeerplaats.
Het Vlaams belang pleit daarom voor de invoering van bewonerskaarten zodat buurtbewoners zo dicht mogelijk bij hun woning kunnen parkeren. Aan de rand van de gemeente moeten er parkings aangelegd worden waar mensen hun bedrijfsvoertuigen kunnen parkeren zodat deze niet heel het weekeinde vrije parkeerplaatsen in de dorpskern bezetten.