Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Wijnegem, het dorp dat geen stad wil zijn.

Wijnegem, het dorp dat geen stad wil zijn.
Afdeling

Reeds verschillende jaren wil de stad Antwerpen aan uitbreiding doen. Als kleine gemeente komt Wijnegem direct in het vizier van deze expansiezucht. Wij zijn er echter van overtuigd dat Wijnegem niet het zoveelste district van Antwerpen mag worden.
Daarom hebben wij met het Vlaams Belang meermaals op de gemeenteraad onze bekommernissen op de agenda geplaatst, om alle partijen op dezelfde lijn te krijgen. Voor het Vlaams Belang staat het buiten kijf dat de stad en de hiermee gepaard gaande verstedelijking buiten onze grenzen moet blijven. Wij blijven ons daarom verzetten tegen de doortrekking van het tramverkeer, alsook tegen de vele pogingen die Antwerpen onderneemt om Wijnegem in te lijven.

Onze gemeente heeft voldoende financiƫle draagkracht om zelfstandig het hoofd boven water te houden. Wij kunnen echter wel voor bovengemeentelijke zaken vrijwillige samenwerkingsverbanden aangaan voor bvb een zwembad.
In de zaak van het zwembad is het Vlaams Belang trouwens altijd van oordeel geweest dat zowel de lusten als lasten gedeeld moeten worden door alle deelnemende gemeenten die goedkopere tarieven wensten.

U kan op het Vlaams Belang rekenen.