Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Wijnegem, sociale gemeente

Wijnegem, sociale gemeente
Afdeling

Door de massale instroom van vreemdelingen wordt de solidariteit van de Vlamingen erg op de proef gesteld. Het Vlaams belang is daarom van oordeel dat wij in de eerste plaats voor onze eigen mensen moeten zorgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat Vlamingen die het financieel moeilijk hebben op een wachtlijst voor een sociale woning staan, terwijl vreemdelingen stelselmatig voorrang krijgen.
Het is dankzij het Vlaams Belang dat in de gemeenteraad een toewijzingsreglement werd gestemd voor de huur en aankoop van nieuwe sociale woningen in onze gemeente.
In dit reglement krijgen mensen die een band met Wijnegem kunnen aantonen absolute voorrang.
Het Vlaams Belang blijft er ook voor pleiten dat integratie en taalkennis 1 van de absolute voorwaarden moet zijn om een sociale woning te kunnen bekomen.
Ook de zorg voor onze ouderen moet voor het Vlaams Belang een evidentie blijven. Mensen moeten de de mogelijkheid krijgen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.
Mantelzorgers moeten daarom maximaal gesteund worden in de papiermolen die hiermee gepaard gaat. Het aanpassen van woningen moet zonder al teveel vergunningen worden mogelijk gemaakt. Wanneer thuis wonen geen optie meer is moeten ook hier Wijnegemse mensen voorrang krijgen in onze voorzieningen.

Net zoals voor ouderen moeten we uiteraard ook zorg dragen voor onze jongeren; zij zijn immers de toekomst van onze gemeente. Vlaams Belang pleit voor een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang zodat tweeverdieners niet op zoek moeten gaan naar private kinderopvang die vaak geen rekening houdt met de financiƫle draagkracht van een gezin.